Privacybeleid

Hoe gaan wij om met uw gegevens in het kader van het privacy-beleid? De regeling zoals hieronder beschreven is van toepassing op alle initiatieven die ‘Tire-Bouchon’ neemt, via haar website of via haar nieuwsbrieven en/of mail.

Bij ‘Tire-Bouchon’ gaan we uiterst zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens die het van u ontvangt, en dit betreffende alle dragers (papier, mail, facebook, twitter, …). Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met geldende wettelijke bepalingen verwerkt en opgenomen in een bestand (Wet van 8 december 1992). ‘Tire-Bouchon’ garandeert voldoende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen. Toegang hebben alleen de medewerkers van ‘Tire-Bouchon’ en dan nog alleen voor zover het nodig is bij de uitoefening van hun werkzaamheden. De persoonlijke gegevens worden bewaard om diensten en kortingen aan te bieden of om onze werkzaamheden te verbeteren. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door ‘Tire-Bouchon’ voor marketing-doeleinden. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn informatie op deze manier gebruikt wordt, kan hij dit aanduiden in de registratieprocedure.

Recht op inzage en correctie

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’, data die van de server naar de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om efficiënter toegang te verlenen en het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking garanderen.

Kennisgeving en wijzigingen van deze privacy regeling

‘Tire-Bouchon’ behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers hiervan op de hoogte stelt op de website.